skip to Main Content

Thermografie

Met infra-rood thermografie wordt de temperatuur van een object gemeten.

Thermografisch onderzoek NEN-EN 13187

Thermografie is een contactloze meetmethode waarbij  men de temperatuur in kaart brengt. Dit wordt in beeld gebracht met een thermografische camera. De camera is uitgerust met een optiek voor infrarood en detector die de golflengte analyseert.

Onze thermografen zijn minimaal level 1 gecertificeerd

Met een thermografisch onderzoek kunnen isolatiegebreken, koudebruggen en luchtlekken in de gebouwschil worden gedetecteerd. Met een thermografische camera op afstand en niet-destructief kunnen warmteoverdracht door straling in het infrarood deel van het spectrum worden vastgesteld. De temperatuurverdeling aan de buitenzijde van gevel kan in het stookseizoen nauwkeurig zichtbaar worden gemaakt, hiervoor dient het temperatuurverschil tussen binnen en buiten 10 graden Celsius te bedragen. Om deze temperatuurverschil te realiseren moet het gebouw verwarmd worden en zal het onderzoek bij lage buitentemperatuur plaatsvinden.  In combinatie met een blowerdoor-test, het gebouw in onder- en overdruk zetten, luchtlekkages in kaart worden gebracht.

Waarom een thermografisch onderzoek?

Er zijn diverse redenen om een thermografisch onderzoek uit te laten voeren. Het is de manier om warmteverlies, tochtklachten (in combinatie met een blowerdoor-test), isolatieproblemen vast te stellen. Een heel belangrijke tool als kwaliteitscontrole in nieuwbouw woningbouw en utiliteitsbouw en verder ook  kwaliteitscontroles bij verbouwing en bij na-isolatie werkzaamheden.

Verder kan met thermografie het rendement en brandgevaar bij zonnepanelen worden onderzocht. De toepassingen met thermografie zijn heel divers.

Levertermijn

De planning van een thermografisch onderzoek is mede afhankelijk van de weersomstandigheden, neem hiervoor even contact met ons op.

Back To Top