skip to Main Content

Passiefhuis

Een zeer energiezuinige woning of gebouw met een erg comfortabel binnenklimaat.

Passiefhuisnorm

De passiefhuisnorm is het beste uitgangspunt om energieneutraal te bouwen. Een passief huis is duurzaam, toekomstgericht, waarde verhogend met een gezond en comfortabel binnenklimaat. Passief bouwen is voor zowel nieuwbouw als renovatie toepasbaar. De luchtdichtheid is een belangrijk onderdeel van de passiefhuisnorm.

Voor een passiefhuis moet een luchtdichtheid van de schil ongeveer overeen komen met een Qv;10 van 0,15 dm3/s/m2, luchtdichtheidsklasse 3 volgens de Nederlandse norm.

Passief huis

Een passief huis is een zeer energiezuinige woning of gebouw met een erg comfortabel en gezond binnenklimaat, dat nauwelijks energie nodig heeft om ’s winters warm en in de zomer koel te blijven. Aan een passief huis worden hoge eisen gesteld aan isolatie en luchtendichtheid van een gebouw. Het verbruik is minder dan 15 kWh/m2 bruto per jaar voor ruimteverwarming, het totale primaire energiegebruik is maximaal 120 kWh/m2 per jaar. Om aan deze eisen te voldoen zijn de volgende maatregelen van toepassing:

 • optimale oriëntatie van het gebouw;
 • zeer goede gebouwschilisolatie;
 • een zeer goede luchtdichtheid;
 • koudebruggen uitsluiten;
 • gebruik maken van de juiste raam en deurkozijnen (drievoudige beglazing);
 • warmteterugwinning van ventilatielucht;
 • efficiënte installatie en externe zonwering voor in de zomer.

Een passiefhuistest bestaat uit de volgende onderzoeken:

Blowerdoortest type B is een tussentijdse luchtdichtheidsmeting die uitgevoerd wordt wanneer een gebouw wind- en waterdicht is. Geconstateerde luchtlekken kunnen dan nog relatief eenvoudig worden opgelost. Meetmethode B (volgens NEN-EN 13829) Meetmethode 2 NEN-EN-ISO 9972:2015

Blowerdoortest type A is een luchtdichtheidsmeting bij een volledig afgewerkte woning waarbij aangetoond wordt dat gebouw daadwerkelijk aan de gestelde eisen voor de luchtdichtheid voldoet. Meetmethode A (volgens NEN-EN 13829) Meetmethode 1 NEN-EN-ISO 9972:2015

Thermografisch onderzoek waarbij op een geschikt moment  middels thermografie kan worden aangetoond dat het gebouw over een volledig warmtebrugvrije constructie beschikt en vrij is van isolatiegebreken.

offerte aanvragen

 • Sleep bestanden hierheen of
  Max. bestandsgrootte: 64 MB.

  Back To Top