skip to Main Content

Blowerdoor

Luchtdichtheidsmeting

De luchtdichtheid

De luchtdichtheid (Qv10 waarde) van een gebouw zorgt voor een duurzaam en energiezuinig gebouw. Om de luchtdichtheid aantoonbaar te maken, worden luchtdichtheidsmetingen met een blowerdoortest uitgevoerd. Om een goede luchtdichtheidsmeting tot stand te brengen is voldoende opleiding en parate kennis noodzakelijk.

Bij een blowerdoortest luchtdichtheidstest, infiltratieproef, pressurisatieproef wordt de luchtdichtheid van uw woning of gebouw vastgesteld door het in over- en/of onderdruk van 50 Pa zetten van het gebouw. Het volume lucht dat hierbij aan het gebouw ontsnapt of erin infiltreert, is dan een maat voor de luchtdichtheid. Hoe beter de luchtdichtheid van een gebouw, hoe minder sterk een ongecontroleerde ventilatie vat heeft op het gebouw. Ongecontroleerde ventilatie leidt tot onnodig warmteverlies van een gebouw. Door middel van een warmtebeeldcamera en/of rookstiften kan dit gevisualiseerd worden. Uiteraard hebben wij deze hulpmiddelen ter beschikking, waardoor wij u indien gewenst een visueel rapport kunnen bezorgen waarin aangegeven staat op welke plaatsen de luchtdichtheid van de woning of gebouw verbeterd kan worden.

Waarom een blowerdoortest?

Er zijn diverse redenen om een luchtdichtheidsmeting uit te laten voeren. Een nieuwbouwwoning kunt u laten testen op moment dat de woning luchtdicht is afgewerkt. Op dat moment kan u immers nog lekken opsporen en dichtzetten. Dit wordt moeilijker als de woning volledig afgewerkt is. Zo kunt u laten testen of de nieuwbouwwoning voldoet aan de geldende eisen. Indien u een onplezierig klimaat in huis heeft of last van tocht? Dan kan een luchtdichtheidsmeting met rookstaven alle luchtlekken opsporen. Zo wordt vastgesteld waar de lekkage zicht bevindt en kunnen de juiste maatregelen genomen worden om dit op te lossen. U ontvangt heldere rapportage met alle meetwaarden en bevindingen.

Hoe werkt een blowerdoormeting?

Allereerst worden de benodigde voorbereidingen getroffen. Alle buitendeuren en buitenramen dienen gesloten zijn en dat alle binnendeuren open staan. De ventilatie wordt uitgeschakeld en eventuele controleerbare ventilatieopeningen worden in gesloten toestand geplaatst. De blowerdoor wordt in een deuropening geplaatst. De ventilator blaast of zuigt daarna de lucht in of uit de woning. Het object wordt in onder- en overdruk gemeten. Vervolgens wordt gekeken hoeveel volume aan lucht bij welke druk verplaats wordt.

Levertermijn

De planning van een blowerdoortest is mede afhankelijk van de weersomstandigheden, neem hiervoor even contact met ons op.

Back To Top