skip to Main Content

Rookproef

Inzichtelijk maken van luchtlekken door middel van rookgenerator

Rookproef

Infiltratie en exfiltratie door luchtlekken zijn de oorzaak van tocht en problemen in woningen en gebouwen. Luchtlekken zijn één van de grootste oorzaken van warmteverlies in woningen en gebouwen doordat warmte ongecontroleerd verloren gaat. Door de grootste luchtdekken te dichten kan wel een energiebesparing worden gerealiseerd van 20-40%. Verder kunnen ook verborgen gebreken zoals tochtklachten of de oorzaak van nare geuren worden opgespoord.

Bij een blowerdoortest/luchtdichtheidstest maken we gebruik van een blowerdoor en kunstmatige rook. Tijdens een blowerdoortest gebruiken we kunstmatige rook om de luchtlekkages zichtbaar te maken. Verdachte situaties kunnen we aantonen met een rookgenerator of een eenvoudige rookpen. Luchtlekkages kunnen we dus visualiseren met pufjes rook maar ook door het hele pand of kruipruimte onder rook te zetten.

Ook kunnen we gebruik maken van thermografie om luchtlekkages zichtbaar te krijgen.

Back To Top